LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Cung cấp thiết bị, vật tư y tế

Lắp đặt, sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị y tế

Cho thuê thiết bị và liên doanh liên kết đặt máy

Cung cấp vật tư tiêu hao, dụng cụ và phụ kiện y tế

Thiết bị, hóa chất xét nghiệm

Ứng dụng phần mềm quản lý bệnh viện

CÁC SẢN PHẨM VÀ GIẢI PHÁP CHO BỆNH VIỆN

Chẩn đoán hình ảnh

Thăm dò chức năng

Nội thất y tế

Thiết bị phòng mổ
Thiết bị điều trị – Hồi sức cấp cứu
Vật lý trị liệu – Phục hồi chức năng
Khí y tế – Phòng sạch
Thiết bị tiệt trùng – Xử lý môi trường
Telemedicine
Phụ kiện và đồ tiêu hao y tế
Thiết bị, Hóa chất xét nghiệm
Dịch vụ kỹ thuật

Đối tác

Khách hàng

Tin tức